Pagina wordt geladen ...

Praktijkfolder huisartsenpraktijk de Linde

van Limburg Stirumstraat 142
7901 AT Hoogeveen
Telefoon: 0528 26 25 86
Spoed: 0528 22 00 05
Fax: 0528 25 07 91
Receptenlijn: 0528 27 05 00

 


Bekijk en download hier onze praktijkfolder als .pdf bestand


Huisartsen

  • E.W. (Erik) Blomsma
  • A.T.M. (Annie) Hudepohl
  • E. (Elske) Sibma


In deze folder vindt u informatie over de praktijk. Leest u de folder aandachtig door en bewaart u hem op een geschikte plaats.

Hoe kunt u ons bereiken?

Praktijknummer: 0528 26 25 86

De praktijk is op werkdagen geopend en telefonisch bereikbaar van 08:00 uur tot 17:00 uur. Tijdens de overige uren (avond, nacht, weekend, feestdagen) kunt u, voor spoedeisende zaken, een beroep doen op de huisartsenpost in het Bethesda Ziekenhuis. Voor een afspraak of bezoek aan de huisartsenpost dient u eerst te bellen. (tel: 0900 112 0 112).

Spoedlijntelefoonnummer: 0528 22 02 05

Dit nummer is uitsluitend bedoeld voor levensbedreigend situaties en waarbij u ons niet via het praktijknummer kunt bereiken. Het zal u duidelijk zijn, dat u dit nummer niet voor andere doeleinden dient te gebruiken.

Service aan de patiënt

  • Telefonisch zijn onze medewerkers de gehele werkdag bereikbaar voor het maken van afspraken en al uw overige vragen.
  • Ons praktijkgebouw is volledig rolstoel toegankelijk. Er bevinden zich op de begane grond onder de trap 3 rolstoelen die bezoekers mogen gebruiken voor een bezoek aan een huisartsenpraktijk.

Eerste Hulp Bij Ongelukken

Voor eerste hulp (wonden, verstuikingen of botbreuken, verbrandingen, enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt, zorgt de assistente dat de huisarts op de hoogte is van uw komst.

Afspraken maken

Telefoonnummer: 0528 26 25 86

Afspraken kunt u iedere werkdag maken van 08:00 uur tot 17:00 uur. De assistente vraagt u naar de reden van het spreekuurbezoek om zo het spreekuur beter te kunnen plannen en dus de wachttijden tot een minimum te beperken. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, vermeldt dit dan bij het maken van de afspraak. Mocht u toch een aantal klachten ‘verzameld’ hebben zodat het consult langer gaat duren, dan kan uw arts u adviseren een nieuwe afspraak te maken. Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan, belt u dan tijdig af, zodat iemand anders op dat tijdstip kan komen.

Visites

Telefoonnummer: 0528 26 25 86

Indien u dezelfde dag nog een huisarts aan huis wilt hebben, dan raden wij aan voor 10:00 uur te bellen. Visites zijn bedoeld voor die patiënten, die te ziek zijn om op de praktijk te komen. Een vervoersprobleem is geen reden voor een visite. Het is in de praktijk niet mogelijk iedereen die uit het ziekenhuis ontslagen is te bezoeken. Indien u in zo’n situatie met uw huisarts wilt overleggen, vraagt u dan zelf een visite aan.

Telefonisch (terugbel)

Spreekuur telefoonnummer: 0528 26 25 86

De huisartsen hebben een terugbelspreekuur. Dit spreekuur is vooral bedoeld voor vragen, waarvoor een afspraak op het spreekuur niet nodig is. U kunt gedurende de openingstijden een telefonisch consult aanvragen bij de assistente.

Uitslagen

Telefoonnummer: 0528 26 25 86

Voor uitslagen van onderzoeken, zoals röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoek, brieven van specialisten etc, kunt u de gehele dag bellen.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u op drie manieren aanvragen:

  1. Via de receptenlijn telefoonnummer: 0528 27 05 00. De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. U hoort een bandje waarop precies staat welke gegevens u moet inspreken.
  2. Via de website: www.delindehuisartsen.nl. Voordat u medicatie wilt bestellen moet u zich eerst registreren op onze site.
  3. Door een briefje/lege doosjes in de daarvoor bestemde receptenbus bij de balie te deponeren. Heeft u voor 10:30 uur de medicatie aan ons doorgegeven, dan liggen de medicijnen de volgende werkdag vanaf 14:00 uur klaar bij uw eigen apotheek. Wilt u bij uw aanvraag vermelden of het medicijn bezorgd moet worden.

Urineonderzoek

Urine voor onderzoek kunt u voor 10:00 uur in een nieuw of uitgekookt potje inleveren voorzien van uw naam, geboortedatum en reden van onderzoek cq. Klachten. Het beste is om de eerste ochtendurine in te leveren, omdat deze de meest betrouwbare uitslag geeft. Voor de uitslag kunt u na 11:00 uur bellen op telefoonnummer 0528 26 25 86.

Doktersassistente

Bij onze doktersassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Bij hen maakt u de afspraken, vraagt u de visites aan en kunt u inlichtingen krijgen over verwijsbrieven, ziekenfondsmachtigingen, recepten en dergelijke. Naast allerlei administratieve taken heeft de assistente ook haar eigen spreekuur en voert zij medisch-technische handelingen uit.

Praktijkverpleegkundigen somatiek

Er zijn (twee) praktijkverpleegkundigen in het team werkzaam. Zij richten zich voornamelijk op patiënten met een chronische ziekte. Ook kan zij u begeleiden bij het stoppen met roken. De behandelingen gaan in overleg met de huisartsen.

Praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidzorg

Bij ons in de praktijk is een Praktijkondersteuner GGZ (POHGGZ) werkzaam. Het doel is om - samen met de huisarts - mensen met psychische problemen sneller en doeltreffender te kunnen helpen.

Opleiding

De praktijk is door het Huisartseninstituut van de Rijksuniversiteit Groningen erkend als opleidingspraktijk. Dit betekent dat er geregeld een huisarts-in-opleiding 12 maanden zijn/haar opleiding zal volgen. Een huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts die zich specialiseert tot huisarts. De assistente kan u vragen of u er bezwaar tegen hebt door hem/haar behandeld te worden. Dit bezwaar kunt u te allen tijde kenbaar maken. Aan het eind van de dag worden alle patiënten met de opleider besproken. Ook lopen er geregeld praktijkondersteuners en doktersassistentes in opleiding in onze praktijk stage.

bel ons Bel ons tijdens kantooruren op 0528 26 25 86 | Voor spoedgevallen kunt u bellen met 0528 22 00 05