Pagina wordt geladen ...

Mijn Positieve Gezondheid

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk de Linde werken volgens het concept 'positieve gezondheid'. Wij werken samen aan uw gezondheid, samen met een team hulpverleners maar vooral samen met u zelf. Door een positieve benadering zetten wij u in uw kracht waardoor u zo prettig mogelijk kunt leven.

Hoe positief is uw gezondheid?

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kunt u zich bijvoorbeeld voldoende redden? Voel u zich gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit uw omgeving? Het gaat erom dat u zich gezond en energiek voelt, op de manier die bij u past.

Mijn positieve gezondheid:

De wereld gezondheidsorganisatie heeft in 1948 gezegd dat ‘gezondheid’ ontstaat als wij lichamelijk, geestelijk en sociaal goed in ons vel zitten. Om gezond te zijn is dus meer nodig dan niet ziek zijn. Voor het eerst was er dus aandacht voor het lichamelijke, geestelijke en sociale welbevinden. Het valt niet mee om gezond te zijn, we moeten een gezond lichaam hebben, ons goed en gelukkig voelen en ook nog eens goeie relaties hebben met mensen in onze omgeving. Mensen worden steeds ouder en er ontstaan andere ziektes die er vroeger niet waren. Er zijn veel chronische zieken, mensen met een beperking of mensen die een ernstige ziekte hebben doorgemaakt. Zouden zij dan nooit gezond kunnen zijn? Om die reden heeft een team Nederlandse onderzoekers onder leiding van dokter Machteld Huber zich gebogen over de definitie van gezondheid: aan welke voorwaarden moeten wij voldoen om gezond te zijn en wat is eigenlijk gezondheid?

Samen:

Machteld Huber zet zich in voor het ontstaan van wijkbureaus waar mensen terecht kunnen met vragen en advies om zelf hun problemen te kunnen oplossen. Er zijn hulpgroepen waarin mensen elkaar helpen zonder afhankelijk te worden van deskundigen. Mensen zullen dan samen meer zelfredzaam zijn en werken samen om de eigen gezondheid te verbeteren. Er komen gezondheid bevorderende programma’s waarin psychische factoren veel meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Daarmee kunnen we mensen weerbaarder maken.

Uit het onderzoek zijn 6 punten gekomen die bijdragen aan een goede gezondheid, deze pijlers komen aan bod als we kijken naar 'Positieve Gezondheid': 

Lichaamsfuncties: dit gaat over het fysiek functioneren en medische zaken zoals pijn, gebrek aan energie of juist een goede conditie.

Mentale functies en belevingen: Ben ik somber, depressief, overspannen of juist vol van energie, opgewekt en vrolijk? Hoe is mijn gevoel van eigenwaarde en zelfrespect? Mag ik er zijn, vind ik dat ik zelf de moeite waard ben? Hoe is het geheugen? Kan ik goed nadenken, plannen en organiseren? Heb ik controle? Hoe reageer ik bij een tegenslag? 

Spirituele dimensie: Dit gaat over zingeving. Is het leven de moeite waard? Heeft het zin? 

Kwaliteit van leven: Kan ik genieten van dingen? Ergens naar uit kijken en plezier beleven? Ben ik gelukkig? Zit ik lekker in mijn vel?

Sociaal maatschappelijk: Kan ik relaties onderhouden? Heb ik betekenisvolle relaties? Ontvang ik steun van een ander en kan ik steun bieden? Kan ik sociaal contact aangaan of ben ik eenzaam? Wordt ik geaccepteerd? Voel ik me betrokken bij de maatschappij?

Dagelijks functioneren: Dit gaat over algemene dagelijkse levensbehoeften. Kan ik mij nog verzorgen, zelfstandig aankleden, mijn boodschappen doen en eten bereiden.

Heeft u behoefte aan aandacht voor Mijn Positieve Gezondheid? Dan kunt u een gratis test doen. Klik hier om de test te doen.

 


bel ons Bel ons op 0528 26 25 86 | Voor spoed bel met 0528 22 00 05