Pagina wordt geladen ...

Privacy

 

Wetten over privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt de privacy en persoonsgegevens. Volgens deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. 
 
Naast deze algemene wet, zijn er aanvullende regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
 
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat er in de praktijk goed wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u hoe wij dit doen.
 

Privacyverklaring huisartsenpraktijk de Linde

In onze privacyverklaring staat informatie over uw rechten en onze plichten die gelden volgens de AVG en de WGBO.
 

Uw persoonsgegevens in onze praktijk

We slaan een aantal persoonsgegevens van u op in onze praktijk. Dit doen wij om:
 • u goede zorg te kunnen geven
 • uw zorg financieel te kunnen regelen
 • om onze praktijk goed te kunnen organiseren
 • om wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting te ondersteunen
 
Soms is het ook nodig om uw gegevens te gebruiken om:
 • gevaar voor uw gezondheid te voorkomen
 • te doen wat de wet vraagt (wij moeten het bijvoorbeeld melden als u een besmettelijke ziekte heeft, volgens de Wet publieke gezondheid)
 
Wij zullen uw gegevens nergens anders voor gebruiken.
 

Hoe wij u informeren
Wij laten u weten dat we uw persoonsgegevens gebruiken. Dit doen we op drie manieren:

 • de huisarts vertelt het u
 • het staat in folders in de praktijk
 • het staat op de website
   

Wat onze medewerkers doen
Alle medewerkers van de praktijk zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Dat betekent dat zij ervoor zorgen dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor de redenen die hierboven staan.

Gegevens beveiligd opgeslagen
Uw gegevens zijn goed beveiligd opgeslagen. Personen die de gegevens niet mogen bekijken, kunnen er niet bij.

Hoe lang we gegevens bewaren
We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om u goede zorg te kunnen geven. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar (gerekend vanaf de laatste behandeling). In sommige gevallen bewaren we uw dossier langer:
 • als er een andere wettelijke bewaartermijn geldt
 • als dit nodig is om goede zorg te kunnen geven
 • als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders
   

Dit zijn uw rechten

U heeft deze rechten:
 • Het recht om te weten welke gegevens van u worden gebruikt.
 • Het recht om uw gegevens te bekijken en er een kopie van te krijgen.
 • Het recht om gegevens te veranderen, aan te vullen of te verwijderen als dat nodig is.
 • Het recht om uw dossier helemaal of voor een deel te laten verwijderen. Let op: dit kan alleen voor gegevens die niet van belang zijn voor de gezondheid van iemand anders en voor gegevens die niet bewaard moeten worden volgens de wet.
 • Het recht om een eigen medische verklaring toe te voegen aan uw dossier.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen dat wij uw gegevens gebruiken.
   
Als u uw rechten wilt gebruiken, dan kunt u:
 • ons dit laten weten in de praktijk
 • ons dit laten weten per telefoon
 • het aanvraagformulier invullen en naar ons opsturen
   
U kunt ook iemand anders laten opkomen voor uw rechten. Dit moet dan wel een officiële vertegenwoordiger zijn, zoals uw curator, mentor of iemand anders die schriftelijk gemachtigd is.
 

Als de patiënt overleden is

Het beroepsgeheim van de arts geldt ook na het overlijden van een patiënt. Als de patiënt van wie u het dossier opvraagt overleden is, dan gelden er  hier ook speciale regels die bepalen of wij gegevens aan u mogen geven. Dit mag alleen wanneer

 • de patiënt gedurende zijn leven hiervoor toestemming heeft gegeven.

 • er een melding van een voorval is ontvangen. Nabestaanden mogen dan informatie over dit voorval uit het dossier krijgen als dit nodig is voor het indienen van een klacht.

 • Bij een zwaarwegend belang, als informatie uit het dossier van de overleden patient veel meer duidelijkheid kan geven over een probleem. Vast houden aan het beroepsgeheim zou meer schade kunnen opleveren voor iemand anders.

 • Voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16jaar geldt een bijzondere regeling voor inzage.

 

Uw gegevens aan andere organisaties geven

De medewerkers van onze praktijk zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij uw toestemming nodig hebben voordat zij gegevens aan een andere organisatie doorsturen.
 
Er zijn wel een paar uitzonderingen:
 • als volgens de wet de zwijgplicht van de medewerker mag worden doorbroken (bijvoorbeeld bij bepaalde besmettelijke ziektes)
 • als u of iemand anders in ernstig gevaar is of kan komen
 • als het gaat om gegevens die een andere zorgverlener nodig heeft, bijvoorbeeld de apotheek die een recept nodig heeft om uw medicijn klaar te zetten
   

Als u naar een nieuwe praktijk gaat

Als u een nieuwe huisartsenpraktijk kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts uw medische gegevens heeft. Deze informatie staat in uw dossier. U moet uw vorige huisarts vragen om het dossier naar uw nieuwe huisarts te sturen. Uw vorige huisarts zorgt dan dat het dossier binnen een maand bij uw nieuwe huisarts terechtkomt. Hij of zij verstuurt het dossier via een beveiligd systeem (Zorgmail).
 

Vragen of klachten

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen? Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts legt het graag aan u uit.

bel ons Bel ons op 0528 26 25 86 | Voor spoed bel met 0528 22 00 05